Konsten att lyckas med dina säljsamtal

De mest framgångsrika säljarna vet att goda säljresultat inte uppstår av en slump, tvärtom är de resultatet av genomtänkta säljstrategier där kundupplevelsen ligger i fokus. Det gäller även planeringen inför varje enskild kundinteraktion - varje samtal och person är viktiga att ha i åtanke.

Samtalen ska vara strukturerade, så naturliga som möjligt och väl förberedda. Använd därför alla digitala kanaler för att göra den research som krävs för att vara påläst om din mottagare.

  

Skapa en struktur för dina samtal

Planera ditt nästa samtal och försök att vara den som guidar dialogen. Innan bör du ha tänkt igenom vilka “gemensamma nämnare” du och ditt prospekt har att prata om, som skapar ett naturligt samtalsklimat. Sätt även upp en övning inom teamet där ni diskuterar vilka ämnen som ofta kommer upp i dialogen med era kunder/prospekt. Dokumentera de vanligt återkommande punkterna och bygg en bra story kring just dem.

 

Tänk så här för att förbättra dina samtal:

  1. Fastställ dina mål med samtalet
  2. Skapa en agenda av samtalen och punkter att ta upp
  3. Gör alltid research i Sociala/Digitala kanaler inför samtal/möten
  4. Öva och repetera

 

Nyttja Sociala/Digitala kanaler

Medan varje samtal ska ha en struktur som ni säljare kan öva på, planera också hur ni ska förbereda er för att behärska varje konversation som alltid kommer att se annorlunda ut. Det är här som Sociala/Digitala kanaler kommer in i bilden, som hjälper er att veta mer om varje prospekt och för att förbereda er på bästa sätt inför möten och samtal.

 

Några frågeställningar att ha koll på:

  • Vad är personens kompetensområde och bakgrund?
  • Vad bryr de sig om och vilka är utmaningarna i deras roll?
  • Hur ser branschen ut där den här personen arbetar?
  • Vilka är utmaningarna som företaget har?
  • Vilken av era kunder i samma bransch har ni hjälpt, vad var deras utmaningar?

 

Forskning visar att säljare som nyttjar Sociala/Digitala kanaler är 51% mer troliga att nå sina säljmål. Se till att du och dina kollegor gör er research och pratar till era kunder, om deras utmaningar och därför förtjänar deras tid och förtroende! Tiden för generella “ringmanus” utan en personlig vinkel är, eller bör vara historia.Definiera och mät era framgångar

Om vi vet att varje prospekt är unikt och värdefullt inser vi även vikten av att öva på att hålla så relevanta och givande samtal som möjligt. En övning är att lyssna på inspelade samtal för att särskilja avgörande ögonblick där dialogen tog en bättre eller en sämre vändning. Då får ni bättre koll på vad för slags ämnen som borde tas upp i samtalen och hur ni kan presentera dem nästa gång. När ni har hittat den rätta strukturen för ett samtal som har visat sig ge goda resultat, håll fast vid den metoden och arbeta vidare med att förfina samtalen ytterligare. Det sista steget för att identifiera framgångsrika säljsamtal är att mäta resultaten och logga dem i ert CRM. Försök identifiera om det finns någon röd tråd som knyter samman de lyckosamma samtalen, detsamma för de misslyckade.

 

Planera - exekvera - utvärdera - repetera!

Lär känna din kund och få fler möten

Om du verkligen vill öka dina möjligheter för att boka in fler relevanta möten så ta dig tid att förstå dina kunder. Gör det till en vana att visa intresse för dem och glöm inte att ha roligt på vägen.

Varför er standardiserade säljprocess behöver anpassas

När er försäljning är tillräckligt kundcentrerad kan ni sälja, coacha och prognostisera på bästa tänkbara sätt. Men de bästa säljorganisationerna har insett att en standardiserad säljprocess inte fångar hela bilden.
Visa fler