Var med i utvecklingen och dra nytta av digitaliseringen

Vad du som VD behöver veta om Social Selling

Alla företag måste idag förtjäna sin kund och att vägen dit har modifierats råder det inga tvivel om. I stället för att fortgå med traditionell försäljning som specialiserar sig på de faktiska produkterna eller tjänsterna är det kunden som har tagit över makten. Vilket betyder att du som VD borde driva frågan framåt om att digitalisera ert arbetssätt och att ligga i framkant, en viktig komponent är Social Selling som hela företaget drar fördel av.

ÖKA ER FÖRSÄLJNING

Var med i utvecklingen och dra nytta av digitaliseringen för att öka försäljningen. Att en Social Seller har fler fördelaktiga möjligheter än de säljare som arbetar efter sedvanliga metoder är ingen nyhet. Satsa därför på att digitalisera resan som era kunder befinner sig i. Även för att ert team ska kunna lyckas med att bevisa vilka experter de är inom sitt område.

CSO Insights som är researchavdelningen inom Miller Heiman Group, världsledande inom säljträning, tillhandahåller varje år sin rapport ”CSO Insights sales best practice study”. I den har de tagit fram en gruppering som de kallar World Class Segment (WCS). Denna grupp är säljare som konsekvent levererar bättre resultat inom traditionella sälj KPI:er. Exempel på detta är resultatet mot uppsatt budget, antalet nya kunder och antalet kvalificerade affärsmöjligheter. Här finner vi nu väldigt intressanta beteenden kring användandet av Social Media. 67 % av WCS säger att sociala medier är ett effektivt verktyg för att identifiera beslutsfattare. Vid samma fråga till de sämre presterande säljarna svarade 27% att Social Media var ett effektivt sätt att identifiera beslutsfattare. Läs gärna deras rapport för att ta del av mer insikter inom ämnet Social Selling och hur det beteendet ligger till grund för att vara världsbäst när det kommer till försäljning 2018.

Enligt Hubspot (State of Inbound 2017) ligger införandet av Social Selling bland topp tre prion för Europeiska företag under 2018. Har ni inte påbörjat arbetet ännu är det dags!

Källor: https://www.csoinsights.com/blog/social-selling-world-class-performers-are-two-years-ahead-of-average-performers/

 

DIGITALISERA KUNDRESAN

Genom att omvandla kundresan och företagets inställning för att möta era prospekts under utvärderingsfasen har ni gjort ett betydelsefullt jobb. Ni har då bevisat att ni arbetar för kundernas utmaningar och att ni sätter dem i fokus, inte att ni tänker på sälj som första prioritet. Kunderna kommer med detta märka att ni har observerat deras problem och tagit tillvara det för att ni bryr er om dem - på riktigt. Det leder i sin tur till ett ökat förtroende gentemot det innehåll ni delar och er som företag, något som är stommen för en effektiv relation.

I dagens flöden pratas det alltför ofta om företaget och produkterna/tjänsterna som erbjuds. Det är dock mindre relevant då kunderna är ute efter att få sina utmaningar lösta. Låt teamet veta att de ska tänka utifrån det och att de ska dela med sig av kunskapen. Det är kunderna som gör besluten idag och det är alldeles för lätt för dem att substituera med andra leverantörer. Ni som företag bör bli mer kundcentrerade och bevisa lösningarna av problematiken.

Era kunder vill läsa om er online - se till att finnas där med innehåll som hjälper dem, där de är.

Er kommunikation blir mer betydelsefull eftersom det fördelaktiga med Social Selling är att dialogen blir ännu mer relevant för läsarna och det blir enkelt för ert företag att arbeta fram det innehåll som de går igång på. Bli den resurs era prospekts är ute efter och tänk alltid på content som faktiskt erbjuder värde och brukbarhet. Och, få bryr sig om vad ni som företag säger - det är era anställda och deras åsikter som är mest intressanta. Tydligaste exemplet är Bill Gates med sina 16+ miljoner följare på Linkedin, Microsoft har 5 miljoner+.

 

MODERNISERA ERT EMPLOYER BRAND

Ert företag har många viktiga beståndsdelar för att driva en konkurrenskraftig affärsverksamhet. Rätt kompetens för ditt företag är grundläggande och en härlig följd av aktiv Social Selling är att ert employer brand kan växa sig ännu starkare.

Genom att modernisera ert varumärke medföljer många positiva effekter. Inte nog med att prospekts ser er som en attraktiv leverantör så kommer nya talanger med in i bilden då de får upp ögonen för er, och plötsligt har uppfattningen av er som arbetsgivare höjts till nya nivåer. Rekryteringen kommer även förvandlas till en enklare process. Som resultat av att ni är uppdaterade och kundcentrerade på Linkedin, kommer ni tilltala de bästa kandidaterna när de går vidare i karriären.

Via Linkedin finns flertalet nivåer företag kan arbeta med för sin talangförsörjning/employer branding. En bra start är alltid att se över de anställdas profilering och säkerställa att de representerar vad ni som företaget är och står för.

 

Hur ser ni ut som leverantör/arbetsgivare via Linkedin idag?

Lär känna din kund och få fler möten

Om du verkligen vill öka dina möjligheter för att boka in fler relevanta möten så ta dig tid att förstå dina kunder. Gör det till en vana att visa intresse för dem och glöm inte att ha roligt på vägen.

Konsten att lyckas med dina säljsamtal

De mest framgångsrika säljarna vet att goda säljresultat inte uppstår av en slump, tvärtom är de resultatet av genomtänkta säljstrategier där kundupplevelsen ligger i fokus.
Visa fler