Digiteyes kunskap

Digital Sälj- och Marknadsföring

Våra kunders köpbeteenden har förändrats mer de senaste 10 åren än under det senaste seklet. Vi har gått in i kundernas era där de har makten.

I tiden innan kundernas era arbetade säljavdelningen och marknadsavdelningen i silos. I denna nya tidsålder är kunderna mer krävande och förväntar sig en sammanhängande upplevelse, oaktat med vem inom ert företag de interagerar. Säljarna har ersatts av online-sökningar och sociala nätverk där informationen är gratis och lättillgänglig. Säljarna är inte längre källan till kunskap om vad vi gör och hur vi gör det. Enligt CMO.com (IDG) förväntar sig 89% av CMO’s att ansvara för den totala kundupplevelsen år 2020. Detta ställer nya krav på hur säljare och marknadsförare arbetar tillsammans för att stötta kunder - hela vägen genom sin kundresa.


 

Förståelse och samarbete

Säljarna behöver förstå hur dagens kunder tar beslut, att dagens kunder vill bli utbildade och hjälpta - inte sålda till. Marknad behöver sätta sig in i säljarnas vardag för att kunna stötta dem med förståelsen för er kundresa. Stötta säljarna med relevant och utbildande digitalt content som tar era kunder närmare er. I slutändan kommer dessa två team rapportera till en och samma chef, de kommer arbeta mot gemensamma mål (omsättning) och tillsammans skapa en enad upplevelse för samtliga interaktioner kunderna har med ert företag.

     

System och processer

Som säljare bör du leva och andas i ett antal system. Företagets CRM ska vara din bibel. Kombinerat med Linkedin, mail, telefon och videomöteslösning för att skapa bäst förutsättningar. Som marknadsförare ska ni fokusera på att generera pipeline och att hela tiden flytta prospekt närmare er via Marketing Automation (inbound marketing). Vi kommer att flytta marknadens KPI’er från exempelvis genererad trafik till hemsidan, views, likes och kommentarer till skapade/sourcade affärsmöjligheter. Med rätt sorts system blir det möjligt. I slutändan kommer säljarnas CRM och marknads Marketing Automation vara helt linjärt. Säljarna får uppdateringar om vilka prospekt som interagerar med företagets digitala innehåll. När säljarna stänger affärer med kunderna får marknad rapporter.