digiteyes workshop

Forecasting och Pipeline Management

Varje företag drivs av sin försäljning. Vad som förvånar dock är att väldigt få har koll på sina affärsmöjligheter och en tydlig process för hur rapportering samt uppföljning av sin pipeline ska hanteras. Varje VD vill kunna uppdatera sina rapporter i företagets CRM och se en träffsäker försäljningsprognos inför kommande månad/kvartal, vilket är kulmen av att CRM:et används rätt. Väldigt sällan är det vad som sker i praktiken.

 

Målgrupp

VD, Operativa chefer, säljchef

 

Syfte

Tänk om era säljare uppdaterade ert CRM som en central del av arbetsflödet. Att de såg det som ett stöd för att nå målen och inte som ett stressmoment. Det var först när vi insåg värdet av rätt arbete i vårt dåvarande CRM som vi själva började använda det. Till slut kunde vi inte prestera bra utan det. Resultatet blir korrekt rapporteringen och era team lyckas åstadkomma mer på mindre tid - som genererar fler och mer tillförlitliga leads (affärer).

 

Leverans

3.5 h workshop på plats