digiteyes workshop

Socialt och digitalt ledarskap

Dagens verklighet kräver att era team är digitala och verkar socialt på de plattformar era kunder finns. Era team behöver ledas in i denna riktning för där ligger ett kunskapsglapp. Dagens ledare verkar på  “gamla meriter”.

Digitalisering kräver helt nya kunskaper som många ledare saknar idag. Ni kommer inte dit ni vill genom att göra som ni alltid har gjort. För att vara relevanta måste ni förändras kontinuerligt. Er framgång avgörs av hur väl ni som ledare strävar efter och kan leda vägen i denna förändring.

 

 

Målgrupp

Styrelse, ledningsgrupp, VD, chefer

 

Syfte

Du som ledare bär huvudansvaret för att er verksamhet anpassar sig till utvecklingen. Under denna workshop kommer vi hantera försäljning, marknadsföring, rekrytering, konstant lärande och hur detta leds in i en digital verklighet.

 

Leverans

3.5 h workshop på plats